Useful Armenian phrases

A collection of useful phrases in Eastern Armenian, a variety of Armenian spoken in Armenia, Nagorno-Karabakh, Georgia and Iran

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

Guide to abbreviations: inf = informal, frm = formal.

English Արևելահայերեն
(Eastern Armenian)
Welcome Բարի գալուստ! (Bari galu'st)
Hello
(General greeting)
բարև(Barev) inf
ԲարևՁեզ (Barev dzez) frm
Hello (on phone) ալլո (Alló)
How are you? Ո՞նց ես (Vonts es?) inf
Ինչպե՞ս եք (Inchpes ek?) frm
Reply to 'How are you?' Լավ, մերսի: Դո՞ւ:
(Lav, mersi. Du?) inf
Լավ եմ, շնորհակալություն: Դուք ինչպե՞ս եք:
(Lav em, snorhakaloutyun. Duk inchpes ek?) frm
Long time no see
What's your name? Անունդ ի՞նչ է:
(Anun't inch e?) inf
Ինչպե՞ս ձեզ դիմել:
(Inchpes dzez dimel?) frm
My name is ... Անունս ... է:
(Anun's ... e.)
Where are you from? Որտեղի՞ց ես:
(Vorteghits es?) inf
Որտեղի՞ց եք:
(Vorteghits ek?) frm
I'm from ... Ես ...ից եմ: (Yes …-ic em)
Pleased to meet you Շատ հաճելի է:
(Shat hatcheli e)
Good morning
(Morning greeting)
Բարի' լույս: (Bari luys)
Աստծո բարին: (Ast.tzo barin) - response
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Բարի' օր: (Bari or) - rarely used
Good evening
(Evening greeting)
Բարի' երեկո: (Bari yereko)
Good night Բարի' գիշեր: (Bari gisher)
Լո'ւյս բարի: (Luis bari) - response
Goodbye
(Parting phrases)
Ց'տեսություն (Ts.tesutyun)
Հաջողությո'ւն: (Hajoghutyun)
Good luck Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon)
Բարի բախտ (Paree pakhd)
Cheers!
(Toasts used when drinking)
Կենա'ցդ (Kenaced) - rarely used
Have a nice day
Bon appetit /
Have a nice meal
Բարի' ախորժակ: (Bari akh.orzh.ak)
Bon voyage /
Have a good journey
բարի ձանապար (Bari charnapar)
I understand Ես հասկանում եմ:
(Yes haskanum yem)
I don't understand Չեմ հասկանում:
(Chem haskanum)
I don't know Ես չգիտեմ (Es chgitem)
Please speak more slowly Խնդրում եմ, դանդաղ խոսեք:
(Kh.ndrum em dandagh khosek)
Please say that again
Please write it down Չէի՞ք գրի դա: (Cheik gri da?)
Do you speak Armenian? Հայերեն խոսո՞ւմ եք:
(Hayeren khosum ek?)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Այո', մի փոքր: (Ayo, mi pokker)
How do you say ... in Armenian?
Excuse me Ներողությո'ւն: (Nerogh.utyun)
Կներե'ք: (Knerek’)
Sorry Ներողությո'ւն: (Nerogh.utyun)
Կներե'ք: (Knerek’)
How much is this? Ի՞նչ արժե:
(Inch arzhe?)
Please Խնդրեմ (khentrem)
Thank you մերսի (Mersi)
շնորհակալություն
(Shnorhakalutyun) vfrm
Reply to thank you խնդրեմ (Khndrem)
չարժե (Chʻarzhe)
Ոչինչ է (Vochinch e)
Where's the toilet? Որտե՞ղ է զուգարանը:
(Vortegh e zugarane?)
This gentleman will pay for everything
This lady will pay for everything
Would you like to dance with me? Կպարեի՞ք ինձ հետ:
(Kpareik’ indz het?)
I love you Սիրում եմ քեզ: (Sirum em kez)
Get well soon Լավացի'ր: (Lavacir)
Առողջացի'ր: (Arogh.jacir)
Leave me alone! Հեռացի'ր ինձանից:
(Heracir indzanic)
Help!
Fire!
Stop!
Call the police! Ոստիկան կանչե'ք:
(Vostikan kanchek’)
Christmas and New Year greetings Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ
(Shnorhavor Amanor yev Surb Tznund)
Easter greetings Քրիստոս յառեաւ ի մեռելոց
(Kuhreestos harryav ee merrelotz)
- Christ is risen from the dead
Օրհնեալ է յառութիւնն Քրիստոսի
(Ornyal eh harrootyunuhn Kuhreestosee)
- Blessed is the resurrection of Christ (rsp)
Birthday greetings Ծնունդդ շնորհավոր
(Ts.nundet shnorhavor)
One language is never enough մի լեզուն երբեք հերիք չէ
(Mee lezown erbeq heriq che')
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Իմ օդաթիռը լի է օձաձկերով
(Im odatirry li e odzadz.kerov)

Translations provided by Gurgen Aslanyan and Elia Bilemjian, with corrections/additions by Nathan Marzonie and James Welch.

Information about Armenian | Eastern Armenian phrases | Western Armenian phrases | Tower of Babel in Armenian

Links

Other collections of Armenian phrases (some with audio)
http://www.terena.org/activities/multiling/unilang/armenian/armenian1.html
http://www.cilicia.com/armo5_phrases.html
http://www.armeniapedia.org/index.php?title=Armenian_Phrases
http://www.phrasebase.com/forum/read.php?TID=107
http://www.littlearmenia.com/html/language/

Phrases in other languages


gigastudio.com.ua

TranslateZilla.com Free Translation Online | Cheap Essay | Essay Writing Service | Paper Writing Service

Have you ever dreamed of becoming a person who knows all the languages of the world and can effortlessly speak with anyone and anywhere on their native tongue? It's probably impossible but you can, at least, try to learn some of the most common phrases. We have a very helpful table here with popular phrases you might need while traveling and learning the languages.

All you have to do is to click on the word you're interested in and you'll see its translation to many languages. Have fun learning and exploring the world!

Translate English to Chinese | Translate English to Dutch | Translate English to French | Translate English to German | Translate English to Italian | Translate English to Portuguese | Translate English to Spanish