Useful Czech phrases (Užitečné české fráze)

A collection of useful phrases in Czech, a Western Slavic language spoken mainly in the Czech Republic.

Key to abbreviations: inf = informal, frm = formal/plural, m = said by men, f = said by women, >m = said to men, >f = said to women. The formal forms can be used for the formal singular and plural, and for the informal plural.

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

English čeština (Czech)
Welcome Vítej (inf)
Vítejte (frm)
Vítáme tĕ (sg/inf)
Vítáme vás (pl/frm)
Buď vítán (inf/>m)
Buď vítána (inf/>f)
Buďte vítán (sg/frm/>m)
Buďte vítána (sg/frm/>f)
Buďte vítáni (pl)
Hello
(General greeting)
Ahoj (inf)
Čau (inf)
Čus (inf)
Nazdar (inf)
Dobrý (inf)
Dobrý den (frm)
Hello (on phone) Haló
How are you? Jak se máte? (frm)
Jak se máš? (inf)
Všechno dobrý? (inf)
Co Ty, dobrý? (inf)
Reply to 'How are you?' Děkuji, dobře. A vy? (frm)
Mám se dobře, děkuji (frm)
Děkuju, dobře. A ty? (inf)
Mám se dobře, děkuju (inf)
Dobrý/Dobré. A copak Ty? (inf)
Všechno dobrý/dobré. A copak Ty? (inf)
Long time no see Dlouho jsem Tě neviděl (inf/m)
Dlouho jsem Tě neviděla (inf/f)
Dlouho jsem Vás neviděl (frm/m)
Dlouho jsem Vás neviděla (frm/f)
What's your name? Jak se jmenuješ? (inf)
Jak se jmenujete? (frm)
Jaké je tvoje jméno? (inf)
Jaké je vaše jméno? (frm)
My name is ... Jmenuju se ...
Moje jméno je ...
Where are you from? Odkud jsi? (inf)
Odkud jste? (frm)
Kde bydlíš? (inf)
Kde bydlíte? (frm)
I'm from ... Jsem z ...
Bydlím v(e) ...
Pleased to meet you Těší mě
Těší mě, že Tě poznávám (inf)
Těší mě, že Vás poznávám (frm)
Jsem (moc/strašně) rád, že Tě poznávám (inf/m)
Jsem (moc/strašně) ráda, že Tě poznávám (inf/f)
Jsem (moc/strašně) rád, že Vás poznávám (frm/m)
Jsem (moc/strašně) ráda, že Vás poznávám (frm/f)
Rád Vás poznávám (frm)
Rád tě poznávám (inf)
Good morning
(Morning greeting)
Dobré ráno
Dobrý den
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Dobré odpoledne
Good evening
(Evening greeting)
Dobrý večer
Good night Dobrou noc
Goodbye
(Parting phrases)
Nashledanou (frm)
Naviděnou (frm)
Mějte se (frm)
Čau (inf)
Ahoj (inf)
Nazdar (inf)
Měj se (inf)
Good luck Hodně štěstí!
Cheers!
(Toasts used when drinking)
Na zdraví!
Have a nice day Hezký den!
Pěkný den!
Bon appetit /
Have a nice meal
Dobrou chuť!
Nech si chutnat! (inf)
Nechte si chutnat! (pl/frm)
Dobré chutnání!
Bon voyage /
Have a good journey
Šťastnou cestu!
Dobře dojeď! (inf)
Dobře dojeďte! (frm)
Dobře dopadněte! (frm)
I understand Rozumím
I don't understand Nerozumím
Nerozumím Ti (inf)
Nerozumím Vím (frm)
Yes Ano
No Ne
Maybe Možná
I don't know Nevím
Já nevím
Please speak more slowly Prosím mluv pomaleji (inf)
Prosím mluvte pomaleji (frm)
Mluvte pomaleji, prosím (frm)
Mluv pomaleji, prosím (inf)
Please say that again Ještě jednou, prosím (inf)
Zopakuj to, prosím (inf)
Můžeš to zopakovat? (inf)
Prosím, řekni to ještě jednou (inf)
Prosím zopakuj to ještě jednou (inf)
Zopakujte to, prosím (frm)
Můžete to zopakovat? (frm)
Prosím, zopakujte to ještĕ jednou (frm)
Prosím, řekněte to ještě jednou (frm)
Please write it down Prosím napiš to (inf)
Můžeš mi to napsat prosím? (inf)
Napiš mi to prosím (inf)
Můžete mi to napsat, prosím? (frm)
Napište mi to prosím (frm)
Prosím napište to (frm)
Do you speak English? Mluvíš anglicky? (inf)
Mluvíte anglicky? (frm)
Do you speak Czech? Mluvíte česky? (frm)
Mluvíš česky? (inf)
Umíte česky? (frm)
Umíš česky? (inf)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Ano, trochu
Speak to me in Se mnou můžete mluvit česky.
How do you say ... in Czech? Jak se česky řekne ... ?
Co znamená ... česky?
Excuse me Promiňte!
Promiň! (inf)
Odpusť mi to (inf)
Odpusťte mi to (frm)
How much is this? Kolik je to?
Kolik to stojí?
Sorry Pardon!
Promiň! (inf)
Odpusť mi to (inf)
Odpusťte mi to (frm)
Please Prosím
Thank you Dík (inf)
Díky (inf)
Dĕkuju (inf)
Dĕkuju pĕknĕ (inf)
Dĕkuji (frm)
Dĕkuji vám (frm)
Dĕkuji pĕknĕ (frm)
Dĕkuji vám mnohokrát
Mockrát dĕkuji (frm)
Děkuji nastotisíckrát (frm)
Reply to thank you Prosím, nemáte zač
Není zač
Rádo se stalo
Where's the toilet? Kde je prosím záchod?
Nevíte prosím (Vás) kde je záchod/jsou toalety? (frm)
Nevíš prosím (Tě) kde je záchod/jsou toalety? (inf)
This gentleman will pay for everything Všechno zaplatí tento pán
This lady will pay for everything Všechno zaplatí tato paní
Would you like to dance with me? Smím prosit? (frm)
Nezatančila byste si se mnou?
Nepůjdem si trsnout? (vinf)
I miss you Chybíš mi (inf/sg)
Chybíte mi (frm/pl)
I love you Miluji tě - between partners
Mám tě rád (jako kamaráda) - between friends
Get well soon Brzy se uzdrav! (inf)
Brzo se uzdrav! (inf)
Brzy se uzdravte! (frm)
Go away! Jdi pryč!
Běž pryč!
Jděte pryč!
Běžte pryč!
Leave me alone! Nechte mě být!
Nechte mne být!
Help! Pomoc!
Fire! Hoří!
Stop! Stůj!
Call the police! Zavolejte policii! (frm)
Zavolej policii! (inf)
Christmas and New Year greetings Veselé vánoce a šťastný nový rok
Easter greetings Veselé Velikonoce
Birthday greetings Všechno nejlepší k narozeninám!
One language is never enough Jeden jazyk nikdy nestačí
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Moje vznášedlo je plné úhořů

Other phrases

Does anyone speak English? Mluví tady/tam někdo anglicky?
I don't speak Czech Nemluvím česky
Sorry, I didn't get that Omlouvám se, tomu jsem nerozuměl (m)
Omlouvám se, tomu jsem nerozuměla (f)
What did you say? Co jsi říkal / Cos říkal? (inf/m)
Co jste říkal? (frm/m)
Co jsi říkala / Cos říkala? (inf/f)
Co jste říkala? (frm/f)
Can you translate it for me? Můžeš mi to prosím přeložit? (inf)
Můžete mi to prosím přeložit? (frm)
What does this mean? Co to znamená?
How do you pronounce that? Jak se to vyslovuje?
Do you understand? Rozumíš? (inf) Rozumíte? (frm)
There's a problem in the room Na pokoji je problém
There's no hot water Neteče tam teplá voda
The tap/faucet is leaking Kohoutek/baterie teče/kape
The drain is blocked Máme ucpaný odpad
The air conditioner is too noisy Klimatizace dělá velký hluk
I would like to move
to another room
Chtěl bych jiný pokoj (m)
Chtěla bych jiný pokoj (f)
When should I vacate the room? Kdy máme uklidit pokoj?
I'd like to check out Rád bych se odhlásil m)
Ráda bych se odhlásila (f)
I'd check out on this date Odjíždím v tento den / Odjíždím tohoto data
Please call a taxi for me Můžete mi prosím zavolat taxi/taxík?
May I see the bill please? Můžeme se prosím podívat na ten účet?
How much is the total bill? Kolik peněz je na tom účtu celkem?
Can I have an itemised bill? Můžete mi ten účet rozepsat?
I think there's a mistake on this bill Myslím, že tady na tom účtu je chyba
Are you free for lunch? Nezašel bys na oběd? (inf/>m)
Nezašla bys na oběd? (inf/>f)
Are you free this evening? Co děláš dnes večer?
Nezašel bys na večeři? (>m)
Nezašla bys na večeři? (>f)
Can you suggest a place for lunch? Znáš poblíž nějakou dobrou restauraci,
kam by se dalo zajít na oběd? (inf)
Can you suggest a place for dinner? Znáš poblíž nějakou dobrou restauraci,
kam by se dalo zajít na večeři? (inf)
I'll meet you there Sejdeme/uvidíme se (spolu) tady/tam/na tomto místě
I'll meet you then Sejdeme/uvidíme se (spolu) pak/potom
Can I have your phone number? Jaké je vaše telefonní číslo? (frm)
Can I have your address? Jaká je vaše adresa?
This is my phone number Toto/tady je moje telefonní číslo
Moje telefonní číslo je...
This is my address Toto/tady je moje adresa
Moje adresa je...
Is there a restaurant near here? Je tady blízko někde restaurace (prosím)?
I'd like to reserve a table Chtěl bych rezervovat stůl/místo
We have a reservation Máme (tam) rezervaci
Do you have an English menu? Máte anglické menu?
Can I see the wine list? Dáte mi (prosím) jídelní lístek?
I am a vegetarian Jsem vegetarián

Czech audio, translations and corrections provided by Vašek Vobornik, Jiří Musil, and Jan Jurčík - Mockrát dĕkuji!

Download all the audio files (Zip format, 3.2MB)

Information about Czech | Useful phrases | Idioms | Tongue twisters | Tower of Babel | My Czech learning experiences | Learning materials

Links

Other collections of phrases in Czech
http://www.locallingo.com/czech/phrases/
http://www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/czech.shtml
http://www.myczechrepublic.com/czech_language/czech_phrases.html
http://www.transparent.com/languagepages/Czech/CzPhrases.htm
http://www.linguanaut.com/english_czech
http://www.lingvisto.org/cze/dialogo1e.html

Phrases in Slavic languages

Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Old Russian, Polish, Russian, Rusyn, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian

Phrases in other languages


gigastudio.com.ua

TranslateZilla.com Free Translation Online | Cheap Essay | Essay Writing Service | Paper Writing Service

Have you ever dreamed of becoming a person who knows all the languages of the world and can effortlessly speak with anyone and anywhere on their native tongue? It's probably impossible but you can, at least, try to learn some of the most common phrases. We have a very helpful table here with popular phrases you might need while traveling and learning the languages.

All you have to do is to click on the word you're interested in and you'll see its translation to many languages. Have fun learning and exploring the world!

Translate English to Chinese | Translate English to Dutch | Translate English to French | Translate English to German | Translate English to Italian | Translate English to Portuguese | Translate English to Spanish