Useful Maltese phrases

A collection of useful phrases in Maltese.

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal, m = male (said by men), f = female (said by women), pl = plural (said to more than one person).

English Malti (Maltese)
Welcome Merħba
Hello
(General greeting)
Ħello
Hawn
Aw
How are you? Kif int?
Kif intom? (frm)
Reply to 'How are you?' Jien tajjeb grazzi. U int? (m)
Jiena tajba grazzi. U int? (f)
Long time no see Ilni ma narak
What's your name? X'jismek?
My name is ... Jien jisimni ...
Where are you from? Minn fejn int?
I'm from ... Jien minn ...
Pleased to meet you Għandi pjaċir
Għandi pjaċir bil-konoxxenza
Good morning
(Morning greeting)
Bonġu
L-għodwa t-tajba
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Wara nofs in-nar it-tajjeb
Good evening
(Evening greeting)
Bonswa
Il-Lejla it-tajba
Good night Bonswa
Il-Lejla it-tajba
Goodbye
(Parting phrases)
Ċaw
Saħħa
Saħħiet (pl)
Good luck Xewqat sbieħ
Awguri
Cheers!
(Toasts used when drinking)
Evviva!
Ċirs!
Have a nice day Il-gurnata t-tajba
Bon appetit /
Have a nice meal
L-Ikla it-tajba
Bon voyage /
Have a good journey
Il-vjaġġ it-tajjeb!
Do you understand? Fhimt?
Fhimtni?
I understand Fhimt
Fhimtek
Nifhem
Qed nifhmek
I don't understand M'inix nifhem
Mhux qiegħed nifhem
Ma nifhimx
Mhux nifhem
Yes Iva
No Le
Maybe Forsi
I don't know Ma nafx
Please speak more slowly Jekk jogħġbok, tkellem iktar bil-mod
Please say that again Erġa għidli jekk jogħġbok
Tista terga tirrepeti?
Please write it down Iktibha jekk jogħġbok
Do you speak English? Titkellem bl-Ingliż?
Do you speak Maltese? Titkellem bil-Malti?
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Ftit
Speak to me in Maltese Tista’ tkellimni bil-Malti
How do you say ... in Maltese Kif tgħid ... bil-Malti?
Excuse me Skużi!
Skużani!
How much is this? Kemm jiswa?
Kemm jiswa dan?
Sorry Skużani!
Jiddispjaċini!
Ahfirli!
Please Jekk jogħġbok
Thank you Grazzi
Grazzi ħafna
Reply to thank you Merħba bik
Ta' xejn
M'hemmx mn'hiex
Xejn, xejn
Where's the toilet? Fejn hu t-tojlit?
Fejn hi l-kamra tal-banju?
This gentleman will pay for everything Se jħallas is-sinjur ta' kollox
This lady will pay for everything Se jħallas is-sinjura ta' kollox
Would you like to dance with me? Tixtieq tiżfen miegħi?
Għandek pjaċir tizfen miegħi?
I miss you Nimmissjak
Inħoss in-nuqqas tiegħek
I love you Inħobbok
Inħobbok ħafna
Get well soon Nawguralek fejqan ta' malajr
Go away! Itlaq!
Żul!
Mur ‘l hemm!
Warrab!
Kixxi!
Leave me alone! Ħallini kwiet(a)!
Ħallini!
Help! Ajjut!
Fire! Ħruq!
Stop! Ieqaf!
Call the police! Ċempel lill-pulizija!
Christmas and New Year greetings Il-Milied Ħieni u s-Sena t-Tajba
Awguri għas-sena l-ġdida
Easter greetings L-Għid it-tajjeb
Birthday greetings Heppi berdej
Nixtieqlek jum għeluq sninek sabiħ
One language is never enough Dejjem tajjeb li tkun taf iżjed minn ilsien wieħed
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Il-hovercraft tiegħi hu mimli sallur

Maltese recordings from: http://www.mercury-direct.co.uk/blog/post/208/useful-maltese-phrases

Download all the sound files (Zip format, 159K)

Information about Maltese | Maltese phrases | Tower of Babel in Maltese | Maltese learning materials

Links

Other collections of Maltese phrases (some with audio)
http://www.choosemalta.com/en/about-malta/maltese-language.php
http://linguanaut.com/english_maltese.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Maltese_language
http://tinyurl.com/kn5qmzo
http://www.mercury-direct.co.uk/blog/post/208/useful-maltese-phrases

Phrases in Afroasiatic languages

Amharic, Arabic (Egyptian), Arabic (Lebanese), Arabic (Modern Standard), Arabic (Moroccan), Assyrian, Hausa, Hebrew, Maltese, Somali

Phrases in other languages


TranslateZilla.com Free Translation Online | stepcalculator.com | Essayshark | Paper Writing Service | Аспирация

Have you ever dreamed of becoming a person who knows all the languages of the world and can effortlessly speak with anyone and anywhere on their native tongue? It's probably impossible but you can, at least, try to learn some of the most common phrases. We have a very helpful table here with popular phrases you might need while traveling and learning the languages.

All you have to do is to click on the word you're interested in and you'll see its translation to many languages. Have fun learning and exploring the world!

Translate English to Chinese | Translate English to Dutch | Translate English to French | Translate English to German | Translate English to Italian | Translate English to Portuguese | Translate English to Spanish