Useful phrases in Telugu

A collection of useful phrases in Telugu, a Dravidian language spoken in southern India, especially in Andhra Pradesh.

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

English తెలుగు (Telugu)
Welcome సుస్వాగతం (susvaagatam)
Hello
(General greeting)
నమస్కారం (namaskārām)
How are you? మీరు ఏలా ఉన్నారు ?
(meeru aelaa unnaaru?)
Reply to 'How are you?' నేను బాగున్నాను. మీరు ఏలా ఉన్నారు ?
(naenu baagunnaanu, meeru aelaa unnaaru?))
నేను బాగున్నాను, ధన్యవాదములు, మరి మీరు ?
(naenu baagunnaanu, dhanyavaadhamulu, mari meeru?)
Long time no see చాలా కాలమైంది మిమ్మల్ని చూసి
(chaalaa kaalamaiṅdhi mimmalni choosi)
What's your name? మీ పేరేమండి ?
(mee paeraemaṅdi?)
My name is ... నా పేరు ... (naa paeru ...)
Where are you from? మిదే ఊరు ?
(meeday vooru?)
మీరు ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు ?
(meeru ekkada nuṅchi vachchaaru?)
I'm from ... నేను ... నుండి వచ్చాను
(naenu ... nuṅchi vachchaanu)
Pleased to meet you mimmalni kalaskoram arunangawan uṅdhi
మిమ్మల్ని కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది
(mimmalni kalavadaṅ chaalaa saṅthoashaṅgaa uṅdhi)
Good morning
(Morning greeting)
శుభోదయం (shubhodayam)
సుప్రభాతం (supra bhetam)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
శుభ దినం (shubha dhinaṅ)
Good evening
(Evening greeting)
నమస్కారం (namaskārām) - frm
నమస్తే (namaste) - inf
Good night శుభ రాత్రి (shubha raathri)
Goodbye
(Parting phrases)
వెళ్ళొస్తాను (vellostaanu)
వీడ్కోలు (veedkolu)
ఇక సెలవు (ika selavu)
Good luck అంతా శుభం కలగాలి
(aṅthaa shubhaṅ kalagaali)
మీకు అంతా శుభం కలగాలని కొరుకుంటున్నాను
(meeku aṅthaa shubhaṅ kalagaalani korukuṅtunnaanu)
Cheers!
(Toasts used when drinking)
శుభ ఆరోగ్యం (shubha aaroagyaṅ)
Have a nice day శుభ దినం (shubha dhinaṅ)
Bon voyage /
Have a good journey
శుభ ప్రయాణం (shubha prayaanaṅ)
I understand అర్ధం అవుతుంది (artam owtundi)
I don't understand నాకు అర్ధం కాలేదు (naaku ardhaṅ kaalaedhu)
అర్ధం కాదు (artam kaadu)
Please speak more slowly దయచేసి నెమ్మదిగా మట్లాడండి
(dhayachaesi nemmadhigaa matlaadaṅdi)
Please say that again దయచేసి మళ్లీ చెప్పండి
(dhayachaesi mallee cheppaṅdi)
Please write it down దయచేసి ఆది రాయండి
(dhayachaesi aadhi raayaṅdi)
Do you speak English? మీరు(నువ్వు) ఆంగ్లం(ఆంగ్ల భాష) మాట్లాడగలరా(వా)?
(meeru (nuvvu) aanglam (aangla bhasha) matladagalara(va)?)
Do you speak Telugu?> మీరు తెలుగు మాట్లాడతారా ?
(meeru thelugu maatlaadathaaraa?)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
ఔను, కొంచం మాత్రంగా
(aunu koṅchaṅ maathraṅgaa)
How do you say ... in Telugu? ... ని తెలుగులో ఎలా చెపుతారు ?
(..... ni theluguloa elaa cheputhaaru?)
I don't speak ... నేను మీ (నీ) భాష మాట్లాడను
(nenu mee (nee) bhasha matladanu)
Don't worry దిగులు చెంధద్దు , కలత చెంధద్దు
(dhigulu chend(h)ad(h)(dh)u; kalatha chend(h)ad(h)(dh)u)
Don't fear భయ పడద్దు (bhaya padadhu)
Excuse me క్షమించండి (kshamiṅchaṅdi)
How much is this? దీని ధర ఎంత ? (dheeni dhara eṅtha?)
Sorry మా క్షమాపణలు (maa kshamaapanalu)
Thank you ధన్యవాదములు
(dhanyavaadhamulu)
Reply to thank you మా సంతోషం (maa saṅthoashaṅ)
Where's the toilet? దొడ్డి గది ఎక్కడ ఉన్నది ?
(dhoddi gadhi ekkada unnadhi?)
This gentleman/lady will pay for everything ఈ పెధ్ద మనిషి అన్నిటికీ ధర ఇస్తారు
(ee pedhdha manishi annitikee dhara isthaaru)
Would you like to dance with me? నాతో నాట్యం చేసే కుతూహలం ఉన్నదా ?
(naathoa naatyaṅ chaesae kuthoohalaṅ unnadhaa?)
I love you నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను
(naenu ninnu praemisthunnaanu)
Get well soon మీ ఆరోగ్యం త్వరలో కుదుట పడాలని కోరుకుంటున్నాను
(mee aaroagyaṅ thvaraloa kudhuta padaalani koarukuṅtunnaanu)
Leave me alone! నన్ను ప్రశాంతతో వదిలి పెట్టండి
(nannu prashaaṅthathoa vadhili pettaṅdi)
Help! సహాయం ! (sahaayaṅ!)
Fire! మం టలు ! (maṅ talu!)
Stop! ఆపండి ! (aapaṅdi!)
Call the police! రక్షక భటులని పిలవండి !
(rakshaka bhatulani pilavaṅdi!)
Christmas and New Year greetings సంతోషకరమైన క్రిస్ఠ్మస్
(saṅthoashakaramaina kristmas)
మరియు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
(mariyu noothana saṅvathsara shubhaakaaṅkshalu)
Easter greetings శుభ ఈస్ఠర్ (shubha eestar)
Birthday greetings జన్మదిన శుభాకాంక్షలు (janmadina śubhākāṅkṣalu)
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు (puṭṭinarōju śubhākāṅkṣalu)
One language is never enough ఒక భాష సరిపోదు (oka bhaasha saripoadhu)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
నా విమానము అంతా మలుగు చేపలతో నిండిపోయింది
(naa vimaanamu anthaa malugu chaepalatho nindi poyunthi)

Download the audio files (Zip format, 323K)

Telugu translations by Ramesh Kompella, and recordings by Naga Toram

If you would like to make any corrections or additions to this page, or can provide recordings of the phrases, please contact me.

Information about Telugu | Useful phrases in Telugu | Numbers in Telugu | Tower of Babel in Telugu

Telugu Translation

Links

Other collections of Telugu phrases
http://wikitravel.org/en/Telugu_phrasebook
http://www.travelmasti.com/domestic/andhrapradesh/languagetips.htm

Phrases in Dravidian languages

Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu

Phrases in other languages


TranslateZilla.com Free Translation Online | stepcalculator.com | Essayshark | Paper Writing Service | Аспирация

Have you ever dreamed of becoming a person who knows all the languages of the world and can effortlessly speak with anyone and anywhere on their native tongue? It's probably impossible but you can, at least, try to learn some of the most common phrases. We have a very helpful table here with popular phrases you might need while traveling and learning the languages.

All you have to do is to click on the word you're interested in and you'll see its translation to many languages. Have fun learning and exploring the world!

Translate English to Chinese | Translate English to Dutch | Translate English to French | Translate English to German | Translate English to Italian | Translate English to Portuguese | Translate English to Spanish